Serwis InteractiveWorld.pl

Oficjalny serwis o programach interaktywnych w Polsce!

Home » Apetyt na kasę » Zmiana wielkości kosztów połączeń w programach interaktywnych

Po wejściu do ustawy… Od kilku dni we wszystkich programach interaktywnych zmieniły się wielkości kosztów połączeń. Teraz koszty połączeń mają taką samą wielkość jak numery telefonów prowadzące do studia.

Z dniem 06.08.2011r. wchodzi w życie Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, którego art. 5 mówi:

„W przypadku rozpowszechniania w programie telewizyjnym przekazu handlowego dotyczącego loterii audioteksowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779), oraz publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)):
1) napis informujący o koszcie połączenia umieszcza się każdorazowo podczas całego czasu rozpowszechniania informacji zawierającej numer telefonu;
2) wielkość napisu informującego o koszcie połączenia nie może być mniejsza niż informacji zawierającej numer telefonu;
3) napis, o którym mowa w pkt 2, powinien być emitowany w sposób czytelny, a jego forma graficzna powinna być zgodna z formą graficzną informacji zawierającej numer telefonu, w szczególności w zakresie:
a) kroju i koloru czcionki,
b) rodzaju i koloru tła,
c) rodzaju i koloru wypełnienia liter.

Od teraz numer telefonu i koszt połączenia są jednakowej wielkości. Być może nie wygląda to zbyt ciekawie, ale tak narzuca im KRRiT.

Dziewczyny z fortuną

Granie na ekranie

 

Granie na śniadanie

 

Apetyt na kasę

 

KosmicaTv

 

Comments are closed.

  • Youtube